Dostrzegając potrzebę komunikacji między designem  i sztuką, wystawa „Babski design – Męska sztuka” skupia się na twór-cach i ich współdziałaniu. Przekracza granice tradycyjnej prezentacji przekształcając się w zdarzenie. Czerpie ożywczą energię z przełamywania zawartej w tytule prowokacji: podziału na twórczość męską i kobiecą, wzniosłą i przyziemną, powszechną  i elitarną. Stawia projektantki i artystów przed zadaniem wspól-nego dookreślenia relacji między designem, a sztuką. To  zadanie projektantki  i artyści realizują poprzez wspólne zaprojektowanie przestrzeni sześcianu, w którym produko-wane przedmioty współistnieją z obiektami sztuki. W wystawie bierze udział osiemnastu twórców: dziewięć projektantek oraz dziewięciu artystów, dobranych w dwuosobowe zespoły.

wydarzenie w ramach Design Silesia Project
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
21 marca-21 kwietnia 2011 r

www.designattack.pl
www.asp.katowice.pl
www.diskoszka.blogspot.com