Warsztaty Projektowe „Szkło i przyroda. Symbioza czy pasożytnictwo?”
Prowadzące: Agnieszka Bar, Antonina Joszczuk
Instytut Politechniki Leiria, Szkoła Sztuk Pięknych i Designu, Caldas da Rainha (Portugalia)
21-23 kwietnia 2015
|
Design Workshops „Glass and Nature. Symbiosis or Parasitism?”
run by: Agnieszka Bar and Antonina Joszczuk
Politechnic Institute of Leiria, School of Fine Arts amd Design, Caldas da Rainha (Portugal)
21-23th April 2015

esad.ipleiria.pt