Wykład i prezentacja pt.: „Trendy w projektowaniu naczyń”
w ramach warszatatów strategicznych dla firmy Termisil Huta Szkła
Współpraca z Weroniką Rochacką
2.10.2013, Wołomin