Wykłady i prezentacje w ramach autorskiego projektu WE. BEAUTY OF DIVERSITY
3.05.2017, CIOP CIOP Studio, Wilno (Litwa)
5.05.2017, Kulturos Fabricas, Kłajpeda (Litwa)
Lithuanian Design Week 2017 DizainoSavaite.lt