Warsztaty projektowo-recyklingowe „Dźwięki szkła”
Prowadząca: Agnieszka Bar
EKO Majówka, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
26 maja 2013

www.rzezba-oronsko.pl