Międzynarodowa Konferencja o Nowym Rzemiośle
3-6.11.2020
Panelistka w debacie „Czym jest nowe rzemiosło”, Dzień 1
www.wytworczo.pl