szkic

Agnieszka Bar
+48 506 367 627
mail@agnieszkabar.pl
fb profil

adres korespondencyjny | correspondence address:
I Pracownia Projektowania Szkła
Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności
ul. Romualda Traugutta 19-21, 50-416 Wrocław