szkic

Agnieszka Bar
+48 506 367 627
mail@agnieszkabar.pl
www.agnieszkabar.pl

I Pracownia Projektowania Szkła Użytkowego
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław