Agnieszka Bar_www_3
|
KIM JESTEM?
Urodziłam się i wychowałam w Sudetach, w regionie o bogatych tradycjach szklarskich. Kocham naturę, prawdziwe smaki, dotykać i słuchać. Uwielbiam podróże, również rowerowe.
Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom na kierunku Wzornictwo: Projektowanie szkła (2007). Studiowałam sztuki użytkowe na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie (2006) oraz w Technic University w Libercu (2004). więcej szczegółów znajdziesz w CV
Jestem pod urokiem materii szklanej formowanej na gorąco. Wzbogacona wieloma doświadczeniami, postanowiłam budować markę osobistą, specjalizującą się w materiale szkła. Projektuję krótkoseryjne przedmioty codziennego użytku, naczynia, oraz unikatowe obiekty refleksyjne do przestrzeni prywatnych i publicznych. Realizuję projekty eksperymentalne w kooperacji z rzemieślnikami i ośrodkami szklarskimi w Polsce i zagranicą. Współpracuję jako projektant w procesie wdrażania wzorów przemysłowych. Byłam współzałożycielką Grupy Projektowej WZOROWO (2009-2014) w ramach której wraz z Agnieszką Kajper i Kariną Marusińską prowadziłam działania projektowe w obszarze szkła i ceramiki, projekty artystyczne i edukacyjne. Aktualnie przygotowuję doktorat na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu, gdzie od 2011 prowadzę projekty badawcze i edukacyjne w Katedrze Szkła na macierzystej uczelni, współtworzę program edukacyjny I Pracowni Projektowania Szkła Użytkowego profesora Kazimierza Pawlaka. Poznaj moich PARTNERÓW

DLACZEGO TO ROBIĘ?
Wychowałam się w domu, w którym bardzo ważne miejsce zajmowało rzemiosło. Mój tato wytwarzał przedmioty z drewna: toczył, piłował, szlifował… byłam przy tym obecna, bardzo lubiłam przebywać razem z nim w warsztacie. Moja babcia z kolei była krawcową, szyła dla mieszkańców rodzinnej miejscowości. Wyrosłam w przekonaniu, że praca rąk jest dużą wartością, że zaangażowanie i serce wkładane w powstanie przedmiotu daje innym radość z używania. To przekonanie mi służy do dzisiaj. Początki mojej edukacji miały artystyczny charakter – Liceum Plastyczne i Akademia Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów odezwał się we mnie pragmatyzm. Zapragnęłam pracować nad przedmiotami, które znajdą zastosowanie w życiu codziennym. Mam dzięki temu realną możliwość podniesienia jakości detali w najbliższym otoczeniu. Czuję sporą satysfakcję, gdy moje projekty są używane z przyjemnością i budują relacje – przy stole, między ludźmi, czy więzi na linii użytkownik – przedmiot.

|
WHO AM I?
I was born in Sudety Mountains. I love nature and I like to experience, touch and listen. I am keen on traveling and positive surprises.
Richer with some, important for me, experience I decided to build my own personal brand.
In 2007 I graduated from Glass Department at Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. I studied Applied Arts at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (2006) and at Technic University in Liberec (2004). for more details click here CV
I specialize in glass matter. I design shortline objects of everyday use, containers, vessels, and unique contemplative objects for public and private spheres. I carry out experimental projects in association with craftsman and glass centers in Poland and worldwide. As a designer I cooperate with glassworks in the process of implementing industrial design. I was a co-founder of WZOROWO design group (2009 – 2014) where together with Agnieszka Kajper and Karina Marusińska we carried out projects in the area of glass, ceramics, artistic and educational projects. Contemporary I am working on my PhD at the Ceramics and Glass Faculty ASP in Wroclaw, where since 2011 I carry out research and educational projects at Glass Department of my home university where i assistant co-establish educational programs for I Studio of Glass Design of Kazimierz Pawlak. Get to know my PARTNERS

WHY AM I DOING THIS?
I was brought up in a family where craft has always been very important. My dad worked with wood: turned, saw and grinder it. I was a witness of these activities and I derived pleasure form being his companion in a workshop. My grandmother, however, was a dress-maker in my hometown. I grew up in a belief that manual work is of high value, commitment and heart put into the object by the maker give others happiness when using it. I am still faithful to this belief. From the beginning my education was connected with art: Art Highschool and later Academy of Art. After studies ”pragmatic Agnieszka was born”. I sought to create objects of everyday use. Thanks to this I have an opportunity to upgrade and improve details in the surrounding us environment. I am really content when my objects are used with pleasure and they build relationship: at a table, among people and those user – object.