Warsztaty technik szklarskich, 27-28 marca 2010, Muzeum w Łowiczu, Polska
klient: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
|
Glass techniques workshops, 27-28 March 2010, Museum in Łowicz, Poland
client: Regional Touristic Organisation of Lodz Province