mazda design eperience sobole

Wykład i warsztaty „Od-zyskaj ten stan”
w ramach Konkursu Re-Kreacja, Mazda Design Experience
Kampus Design Nature, Sobole (PL)
FOTO