looking through objects
„LOOKING THROUGH OBJECTS. WOMEN IN CONTEMPORARY POLISH DESIGN”
Kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi
Organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie ETDM , Estonia
17.06-25.09.2022